NRF2402G DATASHEET,NRF2402G PDF,NRF2402G MANUAL,NRF2402G DATA SHEETS

NRF2402G APPLICATION

Single chip 2.4 GHz Transmitter

NRF2402G Datasheet,NRF2402G PDF

Part NameManufacturerPDFDescription
NRF2402GETCSingle chip 2.4 GHz Transmitter

AD

Similar NRF2402G:

NRF2401

NRF2401-EVKIT Single chip Transceiver

NRF2401A Single chip Transceiver

NRF2401A-EVKIT Single chip 2.4 GHz Transceiver

NRF2401AG Single chip 2.4 GHz Transceiver

NRF2401IC Single chip 2.4 GHz Transceiver

NRF2402 Single chip Transmitter

NRF2402G Single chip 2.4 GHz Transmitter

NRF24E2 Transceiver

NRF24Z1 2.4GHz wireless audio streamer